Activităţi

1. Managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului

Declarație privind egalitatea de șanse

2. Centrul de Parteneriate pentru Angajare și Consiliere, model inovativ de tranziție spre piața muncii

2.1 Organizarea Centrului de Parteneriate pentru Angajare și Consiliere
Metodologie selecție grup țintă vizite de studiu

Anexa A

Anexa Aformat word 
Metodologie selecție grup țintă stagiu practica Italia   

2.2 Campanie de informare și conștientizare a studenților cu privire la oportunitățile oferite de stagiile de practică
2.3 Seminarii și webinare pentru studenți, pentru creșterea șanselor de angajare pe piața muncii
2.4. Parteneriate cu angajatori pentru facilitarea ocupării locurilor de muncă

3. Consilierea si orientarea profesionala a studentilor

4. Organizarea și derularea stagiilor de practică

4.1 Selecția grupului țintă și organizarea cadrului de derulare a stagiilor de practică

Metodologie selecție grup țintă – varianta 2

Metodologie selecție grup țintă

Proces verbal selecție grup țintă – din 19.02.2021

Proces verbal selecție grup țintă

4.2. Derularea stagiilor de practică a studenților și masteranzilor
4.3 Monitorizarea și evaluarea stagiilor de practică
4.4 Stagii de practică în Italia
4.5. Medierea și angajarea pe piața muncii a studenților

Metodologie acordare premii – varianta 1

 

 

 

5. Activitatea transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară

5.1 Activitatea transversală de implementare aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară