Obiective specifice

Obiectiv 1

Prin intermediul parteneriatelor existente și a celor nou înfiinţate/dezvoltate vom facilita inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor de studii terţiare printr-o rată crescută de participare a studenţilor la programele (stagii de practică, internship-uri etc.)

Formarea de competențe practice necesare ocupării unui loc de muncă la potențialii angajatori, pentru 282 studenți.

Acest obiectiv urmărește:

  • integrarea stagiului de practică a studenților într-un domeniu conform, atât cu specializarea studentului, cât și cu profilul instituției partenere de practică, al angajatorilor,
  • crearea unei legături dinamice între părțile implicate în elaborarea, implementarea și monitorizarea programului individual de pregătire.
  • dezvoltarea în timpul facultății a competențelor inter-personale și de comunicare esentiale pe piața muncii prin familiarizarea studenților cu diverse medii organizaționale profesionale.

 

Obiectiv 2

Dezvoltarea de competenţe profesionale şi transversale necesare pe piaţa muncii, și/sau pentru categoriile sociale, inclusiv cele dezavantajate determinate de mediul de proveniență, rural/urban, de etnie și cu dizabilități, prin participarea studenţilor la programele (ex. stagii de practică, internship-uri etc.) pentru inserţia pe piaţa muncii, pentru 282 de studenţi, dintre care 105 se vor angaja.

Studenții vor beneficia de activităţi de consiliere, orientare profesională şi stagii de practică în domeniul profesional pentru care studiază

  • să opteze, pe baza competenţelor şi a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor şi/sau angajare.

Participarea la programe de învăţare la locul de muncă, performanțe, interactive și inovative pentru 282 de studenţi şi

  • angajarea a 105 dintre aceștia.

Se urmăreşte astfel obţinerea competenţelor practice necesare studenţilor pentru a profesa în domeniul studiat şi recompensarea membrilor grupului ţintă performanţi.

 

Obiectiv 3

Dezvoltarea parteneriatelor cu potențialii angajatori: instituții publice si private, firme, ong-uri. Acest obiectiv urmărește punerea în contact a studenților cu potentialii angajatori, funcționari publici, oameni de afaceri și personalități din diferite domenii. Prin parteneriatele pe care le avem, dar și cele noi care se vor realiza, oferim tinerilor opțiuni de carieră din care, atât ei ,cât și angajatorii, pot acoperi nevoia de plasare pe piața muncii.

Dezvoltarea de noi parteneriate între Universitățti, partenerii de practică si potenţiali angajatori ai viitorilor absolvenţi vor duce la îmbunătăţirea procesului educaţional şi facilitării accesului pe piaţa muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, între toate cele trei părţi implicate, respectiv studenţi, universitate si angajatori. Prin urmare va creste îmbunătăţirea nivelului de informare, conştientizare, înţelegere și punerea în practică a acestora privind oportunităţile oferite în cadrul proiectului prin identificarea de soluţii practice, viabile, inovative de îmbunătăţire permanentă a accesului pe piața muncii