Rezultate

 • 1 Centru de Parteneriate pentru Angajare și Consiliere -CPAC
 • 4 rapoarte de îmbunătățire a curriculei (câte două pentru fiecare specializare)
 • 60 studenți participanți la vizite de studiu în regiunea București-Ilfov
 • 120 studenți participanți la vizite de studiu în regiunea Nord-Est, de informare privind orientarea în carieră în cadrul a 4 seminarii derulate în Regiunea Nord Est
 • 16 webinare pe diferite teme de interes pentru dezvoltarea în carieră cu cel puţin 200 de studenţi
 • 10 parteneriate încheiate, din care 8 noi
 • 82 de studenţi care au beneficiat cel puţin de o sesiune individuală de consiliere, cel puţin 50 de consilieri de grup derulate , cel puţin 10 persoane testate cu CASPER / CASS ++, inclusiv cu dizabilităţi
 • Minim 12 teme de pratică/domeniu elaborate
 • Formarea a minim 18 grupe de practică, 282 participanți la stagii de practică,
  282 caiete/ghiduri de practică suport electronic
 • 1 sesiune de informare a tutorilor privind monitorizarea derulării
  stagiilor de practică
 • 282 fișe de evaluare a studentului de către tutore
 • Stagii de practică realizate în Italia
  32 de studenţi care beneficiază de stagii de practică în Italia şi dobândesc competenţe profesionale care să-i ajute în cariera profesională
 • Minim 105 studenți din grupul țintă (37,23%) își vor găsi un loc de muncă după finalizarea studiilor
 • 105 studenți premiați