Formarea profesională este un punct de sprijin important în dezvoltarea carierei profesionale. Ritmul schimbărilor obligă la o adaptare rapidă, la situații profesionale tot mai diverse și mai provocatoare. Astfel, se impune, o specializare cât mai profundă din partea celor activi profesional, lucru ce se poate realiza printr-o formare profesională continuă. În acest context, în data de 19 mai 2022, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare a găzduit vizita de studiu a studenților Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași sub coordonarea doamnei lector dr. Adina ȘANDRU.
Studenții prezenți la sediul școlii au primit informații de interes referitoare la oferta educațională a instituțiilor de învățământ în care se asigură pregătirea personalului pentru Administrația Națională a Penitenciarelor.
? Obiectivul vizitei a urmărit creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru studenți din cadrul Facultății de Psihologie și Asistență Socială, din regiunea Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră.
? Vizita de studiu a fost organizată în parteneriat cu Universitatea „Petre Andrei” din Iași în cadrul proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale, implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130351.