Pe parcursul a doi ani de zile 292 de studenți și masteranzi, de la specializările Psihologie și Asistență socială au beneficiat de sprijin, privind dezvoltare profesională și tranziția spre piația muncii, prin intermediul proiectul ASPIR.

Ieri, 19 septembrie 2022, a avut loc conferința de închidere a proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale, implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130351.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pentru un număr de 282 studenți din cadrul facultăților cu profil socio-uman, respectiv Psihologie și Asistență Socială din regiunea Nord-Est, în urma participării la activităţi integrate: pregătire practică, consiliere şi orientare în carieră, inovare socială, prin parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii.

Ancuța Daniela Tompea, managerul proiectului, a subliniat în prezentarea proiectului. „A fost o muncă continuă, dar am reușit să ajungem în momentul în care putem spune că absolventul este, acum, pregătit să facă față cerințelor de pe piața muncii. Am avut un grup țintă  foarte divers: 292 de studenti, în final, de la Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, cu cele două specializări. Implementarea unui astfel de proiect nu a fost deloc facilă, ținând cont și de criza sanitară cu care ne-am confruntat. Felicit întreaga echipă de proiect pentru munca depusă, dar și partenerul din Italia, INFOR ELEA ”.

Grupul țintă al proiectului ASPIR a fost format din studenți de la Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, instituție cu care beneficiarul, Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, a încheiat un parteneriat în acest sens.

Eugenia Popa, coordonator proiect partener Fundația Alături de Voi România, partenerul proiectului ASPIR, a prezentat rezultatele obținute pe activitățile legate de consiliere și organizare seminarii și webinare. „A fost un proiect frumos pentru că s-a potrivit profilului nostru și a oferit un pachet integrat de servicii care acoperă nevoile pe care piața muncii le solicită de la absolvenți. Astfel, 292 de studenți au beneficat de cel puțin o sesiune individuală de consiliere, au fost organizate cel puțin 50 de consilieri de grup, iar cel puțin 10 persoane au fost testate cu CASPER/CASS++”.

Ancuța Daniela Tompea, managerul de proiect, a prezentat și indicatorii de rezultat atinși în cadrul proiectului:

 • 246 de studenți au dobîndit o calificare la momentul scoaterii din operațiune din cadrul proiectului,
 • 40 de studenți și-au găsit un loc de muncă la finalizarea proiectului,
 • 32 urmează studii sau cursuri de formare profesională

În total, 292 de persoane au beneficiat de sprijin, prin intermediul proiectului ASPIR, pentru tranziția de la școală la viața activă.

 • 2 persoane de etnie rromă au beneficiat de tranziția de la școală la viața activă,
 • 115 studenți au fost din mediul rural,
 • 259 de studenți au fost netradiționați. 

Alte rezultatele atinse la finalul proiectului sunt:

 • 18 grupe de practică de specialitate (Psihologie, Asistență Socială);
 • 10 parteneriate de practică încheiate;
 • 2 stagii de practică în Italia, cu 31 de participanți
 • 4 rapoarte de îmbunătățire a curriculei (specializare Psihologie -2, specializare Asistență Socială 2);
 • 6 seminarii și 16 webinarii pe teme relevante pentru dezvoltatarea în carieră a studenților.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: de la 24/09/2020 până la 23/09/2022.
Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 745 593,17 lei.

Informații suplimentare legate de proiect:
Manager proiect: Tompea Ancuța Daniela
Tel: 0758 028 613
www.aspir.centruldezvoltaresociala.ro