Centrul Parteneriate pentru Angajare si Consiliere (CPAC)

Centrul Parteneriate pentru Angajare si Consiliere (CPAC)2020-11-06T20:01:12+00:00
  • Centrul Parteneriate pentru Angajare si Consiliere (CPAC) vizează realizarea sistemului funcțional de stagii de practică la angajatori pentru studenți și masteranzi în domeniile Psihologie și Asistență Socială. CPAC va permite un sistem de informare corelată între diversele tipuri de angajatori (companii, ONG-uri, instituții publice relevante etc.) către universități pentru armonizarea planurilor de învățământ ale acestora, (programe analitice, introducere de noi discipline), cu nevoile acestora. Acest circuit se va realiza și de la sistemul universitar către angajatori, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii, atât la nivel regional, cât și local.
  • Activitățile din cadrul CPAC vor cuprinde întâlniri ale reprezentanților angajatorilor cu reprezentanții mediului universitar. În acest sens, se va urmări permanent identificarea și utilizarea metodelor inovative de implicare activă a angajatorilor relevanți pentru specializările vizate în dezvoltarea, completarea și îmbunătățirea componentei practice a ofertelor curriculare. Vor fi realizate acțiuni de monitorizare periodică a cerințelor de îmbunătățire a curriculei provenite din partea angajatorilor din regiunea Nord Est.
  • Totodată, activitatea CPAC se corelează cu cerințele ghidului de finanțare pentru accesarea de medii de practică, în parteneriat cu angajatorii, la care să poată avea acces studenții pentru dobândirea unor abilități și competențe suplimentare pentru viitoarea carieră. Acestea din urmă vor face diferența între studenții care au efectuat doar practica de specialitate și cei care sunt implicați în activități realiste și concrete de consultanță, față în față cu angajatorii. Pentru fiecare specializare va fi realizat un raport anual de îmbunătățire a curriculei, cu recomandări în vederea creșterii inserției profesionale. În acest sens vor fi organizate întâlniri între angajatori și studenți, pentru fiecare specializare în parte, cu scopul de a înțelege grupul țintă și care este specificul activității pentru un potențial loc de muncă.
  • O altă activitate în cadrul CPAC se referă la vizitele de studiu și de învățare la locul de muncă, organizate în regiunea București – Ilfov și în regiunea Nord-Est. Acestea vor asigura un forum de discuții, schimb și învățare reciprocă pe teme de interes comun și priorități la nivel local, regional și național, contribuind la schimbul de practici și idei inovatoare. Activitatea presupune realizarea unor vizite de studii la instituții din cele două regiuni care sunt relevante profesional pentru grupul țintă. Vor fi organizate vizite de studiu la parteneri potențiali de practică din domeniul profesional de interes al studenților, unde vor avea loc prezentări ale instituțiilor, dar mai ales ale locurilor de practică și ale locurilor de muncă pe care studenții le-ar putea ocupa în viitor, în funcție de pregătirea lor de bază (licență) și de diferitele specializări complementare (masterate), prin: – contactul direct cu instituții și organizații de vârf ale asistenței sociale și psihologiei; – familiarizarea cu cele mai noi concepte și practici din domeniul psihologiei și asistenței sociale; – dobândirea de cunoștinte și abilități practice cu privire la cele mai recente evoluții în cele 2 domenii; – formarea și dezvoltarea unor „comunități profesionale”; – lărgirea orizontului profesional și adaptarea la piața muncii.

Activități în cadrul CPAC:

  1. Organizarea Centrului de Parteneriate pentru Angajare și Consiliere
  2. Campanie de informare și conștientizare a studenților cu privire la oportunitățile oferite de stagiile de practică
  3. Seminarii și webinare pentru studenți, pentru creșterea șanselor de angajare pe piața muncii
  4. Parteneriate cu angajatori pentru facilitarea ocupării locurilor de muncă

Noutăţi

Go to Top