Primii 20 de studenții, care au finalizat stagiul de practică în cadrul proiectului ASPIRAngajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale, de la specializarea psihologie, au beneficiat și de prima vizită de studiu. Miercuri, 10 martie 2021, tinerii au fost prezenți în regiunea de NE, in județul Neamt, la două instituții reprezentative pentru specializarea psihologie: Fundația de Dezvoltare Locală „Speranța” și Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul. Scopul acestei vizite a urmărit familiarizarea studențiilor cu domeniile lor de specialitate, prin constatare și învățare la fața locului, o oportunitate de învățare și o modalitate prin care pot obține experiența practică în domeniul de interes.

În cadrul vizitei, doamna Elena Velter, Președinta Fundației de Dezvoltare Locală „Speranța”, a realizat o prezentare a instituției și a activităților desfășurate. Specialiștii Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Speranța”, din Târgu Neamț, au prezentat instrumentele de lucru utilizate în evaluarea beneficiarilor, precum și o demonstrație cu Testul Ruward – un instrument de îndemânare a abilităților motrice de lucru.

Doamna Coman Daniela, Președinta Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamț, a prezentat studenților istoricul asociației, activitățile și categoriile de beneficiari carora li se adresează. În cadrul vizitei studenții au putut viziona imagini și secvențe video cu beneficiarii Centrului în timpul activităților la care participă, atât în cadrul centrului de zi, cât și în afara acestuia. Din cauza pandemiei Covid, părintii copiilor cu nevoi speciale, au ales să nu fie în fata studentilor. De asemenea, au fost prezentate activitățile la care au participat beneficiarii, prin intermediul afișelor, posterelor și a diplomelor de participare la diverse evenimente culturale, sportive, târguri și expoziții. Vizita de studiu a oferit studenților oportunitatea de a lua contact direct cu instituții și organizații de profil și de a dobândi cunoștințe și abilități practice în domeniul psihologiei.

Aceasta activitate s-a desfasurat in activităților derulate prin intermediul proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130351.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pentru un număr de 282 studenți din cadrul facultăților cu profil socio-uman, respectiv Psihologie și Asistență Socială din regiunea Nord-Est, în urma participării la activităţi integrate: pregătire practică, consiliere şi orientare în carieră, inovare socială, prin parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii.

rpt