Marți, 7 decembrie 2021, studentii din cadrul proiectului ASPIR -Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale, de la specializarile Psihologie si Asistenta Socială, nivel licenta, au efectuat a treia vizită de studiu în regiunea de N-E,  la mai multe instituții de profil din județul Suceava, respectiv Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Nouă Viaţă” Suceava Centrul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi, Asociația Institutul Pentru Parteneriat Social Bucovina și Cooperativa  Socială Mobilier Meșteșugit.

Scopul acestei vizite a fost de a familiariza studenții cu domeniile lor de specialitate prin constatare și învățare la fața locului, o oportunitate de învățare, o modalitate prin care pot obține experiența practică în domeniul de interes.

Prima oprire a fost la Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp. Elena Agavriloai, psiholog al complexului, a realizat o prezentare a instituției, a activităților desfășurate și a beneficiarilor și detaliat câteva instrumente/metode de lucru utilizate în lucru cu copiii cu autism.  A urmat o vizită la Asociația Institutul Pentru Parteneriat Social Bucovina, unde  Petru-Vasile Gafiuc,  președintele asociației,  a prezentat studenților activitățile și proiectele pe care instituția le desfășoară: încheierea de parteneriate pentru învățare, organizarea și desfășurarea unor programe de formare profesională și promovarea educației continuă,  furnizarea de servicii sociale suport acreditate, cursuri de calificare, recalificare, perfecționare, specializare, stagii de ucenicie și înființarea unor programe de evaluare și certificare a competențelor, cu acces pentru toate categoriile sociale. Ultima vizită a fost la Cooperativa Socială Mobilier Meșteșugit. Alexandru Istrati, coordonator ucenicie, a prezentat studenților locația și obiectele realizate de către persoanele vulnerabile și cu dizabilități.  Tinerii au putut afla și despre Atelierul meșteșugăresc pentru producerea de mobilier din lemn masiv, înființat în Suceava, ca punct de lucru în cadrul Asociației Biosilva și reprezintă o structură de economie socială înființată în cadrul proiectului “ECONOMIA SOCIALĂ–UN PAS SPRE UN VIITOR MAI BUN” POSDRU/173/6.1/S/148194 având ca domeniu principal de activitate producerea mobilei din lemn masiv și a altor produse din lemn, în cadrul atelierului fiind create locuri de muncă, persoanelor din grupuri vulnerabile, persoane cu  venit minim și  persoanelor cu dizabilități.

Această vizită de studiu a oferit studenților ocazia de a lua contact direct cu instituții și organizații de profil, de a dobândi cunoștințe și abilități practice în domeniul psihologiei și asistenței sociale. Activitate s-a desfasurat in activităților derulate prin intermediul proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130351.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pentru un număr de 282 studenți din cadrul facultăților cu profil socio-uman, respectiv Psihologie și Asistență Socială din regiunea Nord-Est, în urma participării la activităţi integrate: pregătire practică, consiliere şi orientare în carieră, inovare socială, prin parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii.