În a treia zi, din cadrul vizitei de studiu din Regiunea București – Ilfov, studenții au efectuat o vizită de studiu la Universitatea Națională de Apărare Carol I, București, instituţie militară de învătământ superior acreditată care formează, specializează şi perfecţionează experţi militari şi civili, români şi străini, pentru îndeplinirea atribuţiilor de conducere şi are expertiză în folosul structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din ţară şi străinătate, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică universitară. În cadrul acestei vizite, studenții s-au întâlnit cu cadre didactice, cu grad de colonel: Col. prof.univ.dr. DOINA MUREŞAN, Şef al Colegiului Naţional de Apărare, Col. conf.unv.dr. COSMIN FLORIAN OLARIU, Conf.univ.dr. MUNTEANU – LUCINESCU- CASELLA ALEXANDRU. Studenților li s-a prezentat oferta educațională, precum și programele de studii universitare de master, la care participă numai ofiţeri din structurile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi programele pentru persoane din societatea civilă. Ulterior, studenții au avut un schimb de experiență cu studenții Facultății de Securitate și apărare.

În perioada 10-14 mai 2021, în cadrul proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale, se desfășoară vizita de studiu, din Regiunea Bucureșt-Ilfov, pentru studenții de la specializările psihologie și asistență socială.

Această activitate s-a desfasurat in activităților derulate prin intermediul proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130351.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pentru un număr de 282 studenți din cadrul facultăților cu profil socio-uman, respectiv Psihologie și Asistență Socială din regiunea Nord-Est, în urma participării la activităţi integrate: pregătire practică, consiliere şi orientare în carieră, inovare socială, prin parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii.