În perioada 10-14 mai 2021, în cadrul proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale, se desfășoară vizita de studiu, din Regiunea Bucureșt-Ilfov, pentru studenții de la specializările psihologie și asistență socială.

Pe 11 mai 2021, în a doua parte a zilei, studenții au mers într-o nouă vizită de studiu în cadrul Cabinetului de psihologie Andreea Goliță. Cabinetul individual de psihologie reprezintă o organizaţie care desfăşoară activităţi în corelaţie cu specializările cuprinse în oferta educaţională a facultăţii de psihologie. Absolventă a facultății de Psihologie și Științe ale Educației, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, doamna Andreea Goliță a prezentat traseul profesional al unui psiholog, care sunt ariile în care poate profesa, care sunt etapele care trebuie parcurse pentru a deveni psiholog cu drept de liberă practică.  Prezentarea modalităţii de a dobândi abilitatea de psihoterapeut/consilier psihologic a fost foarte utilă pentru studenţilor (ex. căile prin care se poate ajunge la înfiinţarea unui cabinet individual de psihologie, participarea la cursuri de formare profesională în cadrul unor programe recunoscute de Colegiul Psihologilor din România sau la cursurile de master). Experiența, în multe arii ale psihologiei, a oferit studenților posibilitatea de a cunoaște drepturile și îndatoririle unui psiholog, conştientizarea şi interpretarea problemelor specifice psihologiei ca profesie şi realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra şi interdisciplinare.

Aceasta activitate s-a desfasurat in activităților derulate prin intermediul proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130351.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pentru un număr de 282 studenți din cadrul facultăților cu profil socio-uman, respectiv Psihologie și Asistență Socială din regiunea Nord-Est, în urma participării la activităţi integrate: pregătire practică, consiliere şi orientare în carieră, inovare socială, prin parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii.