În a doua zi, din cadrul vizitei de studiu din Regiunea București – Ilfov, studenții au efectuat o vizită de studiu în cadrul Asocației Catalatica, unde tinerii au avut oportunitatea de a se familiariza cu domeniul de economie socială. Doamna Nicoleta Golai Vânătoru a prezentat principalele activități ale asociației și proiectele derulate în prezent. Interesul și curiozitatea studenților au fost concentrate în jurul subiectelor privind strategiile de intervenție în problematica minorilor institutionalizați și a copiilor străzii, măsurile concrete pentru creșterea accesului la servicii de ocupare profesională, de educație, sănătate și de asistență socială, precum și modalitățile de sustinere pentru copii și tineri cu potențial creativ ridicat și cu capacități intelectuale sau cu abilități operaționale deosebite.

În perioada 10-14 mai 2021, în cadrul proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale, se desfășoară vizita de studiu, din Regiunea Bucureșt-Ilfov, pentru studenții de la specializările psihologie și asistență socială.

Această activitate s-a desfasurat in activităților derulate prin intermediul proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130351.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pentru un număr de 282 studenți din cadrul facultăților cu profil socio-uman, respectiv Psihologie și Asistență Socială din regiunea Nord-Est, în urma participării la activităţi integrate: pregătire practică, consiliere şi orientare în carieră, inovare socială, prin parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii.